Kontakt

Administratorem strony jest osoba fizyczna.

Kontakt jest możliwy pod adresem [email protected]świetl.pl

Strona nie przechowuje żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.